Škole mijenjaju život djece i čine ih boljim ljudima.

Istina, zar ne? Važno se obrazovati i širiti svoje poglede na život. Bilo da se radi o osnovnoj, srednjoj ili tečaju, uvijek je dobro kad vježbamo mozak i učimo nove stvari.

U nastavku slijedi popis svih škola, od osnovnih do škola za strane jezike na Jarunu i okolici.

Mapa škola na Jarunu i okolici

Osnovne škole

OŠ Bartola Kašića

Adresa: Vrisnička 4, Zagreb
Telefon: 01/3833-135
Fax: 01/3647 075
Email : ured@os-bartola-kasica-zg.skole.hr
Web: http://os-bartola-kasica-zg.skole.hr/

OŠ Ivana Meštrovića

Adresa: Ulica Martina Pušteka 1
Telefon: 01/ 3632 217
Fax: 01/ 3638 762
Email : ured@os-imestrovica-zg.skole.hr
Web: http://os-imestrovica-zg.skole.hr/

OŠ Horvati

Adresa: Horvaćanska 6
Telefon: 01/ 3838 870
Fax: 01/ 3838 870
Email : ured@os-horvati-zg.skole.hr
Web: http://www.os-horvati-zg.skole.hr/

 

OŠ Josipa Račića

Adresa: Srednjaci 30
Telefon: 01 3844 999
Email : racic@os-jracica-zg.skole.hr
Web: http://os-jracica-zg.skole.hr/

OŠ Vrbani

Adresa: Listopadska 8
Telefon: 01/3872-659
Email : ured@osvrbani.hr
Web: http://www.os-vrbani-zg.skole.hr/
 

OŠ Alojzija Stepinca

Adresa: Palinovečka 42
Adresa: Kuzminečka 14
Telefon: 01 3647 196
Email : ured@os-astepinca-zg.skole.hr
Web: http://www.os-astepinca-zg.skole.hr/

Škole stranih jezika

Škola stranih jezika Sova

Adresa: Vrisnička 4, OŠ Bartol Kašić
Telefon: 01 48 30 570
Fax: 01 48 30 645
Email: sova@sova.hr
Web: https://sova.hr/